• 03-003 RN III SA 24_4
 • 03-004 RUN III SA 24_4
 • 03-019 RNMp III SA 24_4
 • 03-020 RUNMp III SA 24_4
 • 03-035 RNp III SA 24_4
 • 03-036 RUNp III SA 24_4
 • 03-051 RNM III SA 24_4
 • 03-052 RUNM III SA 24_4
 • 03-067 RNM III SA 24_4o
 • 03-068 RUNM III SA 24_4o
 • 03-079 RNMp III SA 24_4o
 • 03-080 RUNMp III SA 24_4o

Rozłącznik RN III SA 24_4 ramowy - do montażu poziomego

03-003-RN-III-SA-24 4

Rozłączniko-uziemnik RUN III SA 24_4 ramowy - do montażu poziomego

03-004-RUN-III-SA-24 4

Rozłącznik RNMp III SA 24_4 modułowy - do montażu pionowego

03-019-RNMp-III-SA-24 4

Rozłączniko-uziemnik RUNMp III SA 24_4 modułowy - do montażu pionowego

03-020-RUNMp-III-SA-24 4

Rozłącznik RNp III SA 24_4 ramowy - do montażu pionowego

03-035-RNp-III-SA-24 4-P

Rozłączniko-uziemnik RUNp III SA 24_4 ramowy - do montażu pionowego

03-036-RUNp-III-SA-24 4-P

Rozłącznik RNM III SA 24_4 modułowy - do montażu poziomego

03-051-RNM-III-SA-24 4

Rozłączniko-uziemnik RUNM III SA 24_4 modułowy - do montażu poziomego

03-052-RUNM-III-SA-24 4

Rozłącznik RNM III SA 24_4o modułowy - do montażu poziomego –z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-067-RNM-III-SA-24 4o

Rozłączniko-uziemnik RUNM III SA 24_4o modułowy - do montażu poziomego –z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-068-RUNM-III-SA-24 4o

Rozłącznik RNMp III SA 24_4o modułowy - do montażu pionowego – z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-079-RNMp-III-SA-24 4o

Rozłączniko-uziemnik RUNMp III SA 24_4o modułowy - do montażu pionowego – z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-080-RUNMp-III-SA-24 4o

 • 03-007 RN III SA 24_4K
 • 03-008 RUN III SA 24_4K
 • 03-023 RNMp III SA 24_4K
 • 03-024 RUNMp III SA 24_4K
 • 03-039 RNp III SA 24_4K
 • 03-040 RUNp III SA 24_4K
 • 03-055 RNM III SA 24_4K
 • 03-056 RUNM III SA 24_4K
 • 03-071 RNM III SA 24_4Ko
 • 03-072 RUNM III SA 24_4Ko
 • 03-083 RNMp III SA 24_4Ko
 • 03-084 RUNMp III SA 24_4Ko

Rozłącznik RN III SA 24_4K ramowy - do montażu poziomego

03-007-RN-III-SA-24 4K

Rozłączniko-uziemnik RUN III SA 24_4K ramowy - do montażu poziomego

03-008-RUN-III-SA-24 4K

Rozłącznik RNMp III SA 24_4K modułowy - do montażu pionowego

03-023-RNMp-III-SA-24 4K

Rozłączniko-uziemnik RUNMp III SA 24_4K modułowy - do montażu pionowego

03-024-RUNMp-III-SA-24 4K

Rozłącznik RNp III SA 24_4K ramowy - do montażu pionowego

03-039-RNp-III-SA-24 4K

Rozłączniko-uziemnik RUNp III SA 24_4K ramowy - do montażu pionowego

03-040-RUNp-III-SA-24 4K

Rozłącznik RNM III SA 24_4K modułowy - do montażu poziomego

03-055-RNM-III-SA-24 4K

Rozłączniko-uziemnik RUNM III SA 24_4K modułowy - do montażu poziomego

03-056-RUNM-III-SA-24 4K

Rozłącznik RNM III SA 24_4Ko modułowy - do montażu poziomego – z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-071-RNM-III-SA-24 4Ko

Rozłączniko-uziemnik RUNM III SA 24_4Ko modułowy - do montażu poziomego – z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-072-RUNM-III-SA-24 4Ko

Rozłącznik RNMp III SA 24_4Ko modułowy - do montażu pionowego – z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-083-RNMp-III-SA-24 4Ko

Rozłączniko-uziemnik RUNMp III SA 24_4Ko modułowy - do montażu pionowego – z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-084-RUNMp-III-SA-24 4Ko

 • 03-027 RNMp III SA 24_4S
 • 03-028 RUNMp III SA 24_4S
 • 03-043 RNp III SA 24_4 S
 • 03-044 RUNp III SA 24_4 S
 • 03-059 RNM III SA 24_4S
 • 03-060 RUNM III SA 24_4S
 • 03-075 RNM III SA 24_4So
 • 03-076 RUNM III SA 24_4So
 • 03-087 RNMp III SA 24_4So
 • 03-088 RUNMp III SA 24_4So

Rozłącznik RNMp III SA 24_4S modułowy - do montażu pionowego

03-027-RNMp-III-SA-24 4S

Rozłączniko-uziemnik RUNMp III SA 24_4S modułowy - do montażu pionowego

03-028-RUNMp-III-SA-24 4S

Rozłącznik RNp III SA 24_4S ramowy - do montażu pionowego

03-043-RNp-III-SA-24 4-S

Rozłączniko-uziemnik RUNp III SA 24_4S ramowy - do montażu pionowego

03-044-RUNp-III-SA-24 4-S

Rozłącznik RNM III SA 24_4S modułowy - do montażu poziomego

03-059-RNM-III-SA-24 4S

Rozłączniko-uziemnik RUNM III SA 24_4S modułowy - do montażu poziomego

03-060-RUNM-III-SA-24 4S

Rozłącznik RNM III SA 24_4So modułowy - do montażu poziomego – z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-075-RNM-III-SA-24 4So

Rozłączniko-uziemnik RUNM III SA 24_4So modułowy - do montażu poziomego – z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-076-RUNM-III-SA-24 4So

Rozłącznik RNMp III SA 24_4So modułowy - do montażu pionowego – z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-087-RNMp-III-SA-24 4So

Rozłączniko-uziemnik RUNMp III SA 24_4So modułowy - do montażu pionowego – z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-088-RUNMp-III-SA-24 4So

Dane techniczne rozłączników i rozłączniko–uziemników :
1. Napięcie znamionowe  24 kV
2. Częstotliwość znamionowa/liczba faz 50 Hz /3
3. Prąd znamionowy ciągły 400 A
4. Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 50 kV / 60kV
5. Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane 125 kV / 145kV
6. Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności 20A
7. Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie sieci pierścieniowej  20A
 8. Moc znamionowa wyłączeniowa nieobciążonego transformatora  do 630 kVA
 9. Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania linii napowietrznych   2A
10. Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli  16A
11. Łączenie zwarcia doziemnego  48A
12. Łączenie kabli i linii w warunkach zwarcia doziemnego  27A
13. Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany  16kA (1s)
14. Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany  40kA
15. Klasa elektryczna rozłącznika  E3
 16. Trwałość mechaniczna  2000 cykli Z/W
 17. Klasa uziemnika  E2
 Warunki pracy rozłączników:
1. Wilgotność powietrza < 100%
2.Temperatura otoczenia -40ºC do + 40ºC
3. Wysokość montażu n.p.m.  < 1000m