• 03-001 ON III SA 24-4
 • 03-002 OUN III SA 24_4
 • 03-017 ONMp III SA 24_4
 • 03-018 OUNMp III SA 24_4
 • 03-033 ONp III SA 24_4
 • 03-034 OUNp III SA 24_4
 • 03-049 ONM III SA 24_4
 • 03-050 OUNM III SA 24_4
 • 03-065 ONM III SA 24_4o
 • 03-066 OUNM III SA 24_4o
 • 03-077 ONMp III SA 24_4o
 • 03-078 OUNMp III SA 24_4o

Odłącznik ON III SA 24/4 ramowy - do montażu poziomego

  03-001-ON-III-SA-24 4

Odłączniko-uziemnik OUN III SA 24/4 ramowy - do montażu poziomego

03-002-OUN-III-SA-24 4

Odłącznik ONMp III SA 24/4 modułowy - do montażu pionowego

03-017-ONMp-III-SA-24 4

Odłączniko-uziemnik OUNMp III SA 24/4 modułowy - do montażu pionowego

03-018-OUNMp-III-SA-24 4

Odłącznik ONp III SA 24/4  ramowy - do montażu pionowego

03-033-ONp-III-SA-24 4-P

Odłączniko-uziemnik OUNp III SA 24/4 ramowy - do montażu pionowego

03-034-OUNp-III-SA-24 4-P

Odłącznik ONM III SA 24_4 modułowy - do montażu poziomego

03-049-ONM-III-SA-24 4

Odłączniko-uziemnik OUNM III SA 24_4 modułowy - do montażu poziomego

03-050-OUNM-III-SA-24 4

Odłącznik ONM III SA 24_4o modułowy - do montażu poziomego - z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-065-ONM-III-SA-24 4o

Odłączniko-uziemnik OUNM III SA 24_4o modułowy - do montażu poziomego - z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-066-OUNM-III-SA-24 4o

Odłącznik ONMp III SA 24_4o modułowy - do montażu pionowego - z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-077-ONMp-III-SA-24 4o

Odłączniko-uziemnik OUNMp III SA 24_4o modułowy - do montażu pionowego - z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-078-OUNMp-III-SA-24 4o

 • 03-005 ON III SA 24_4K
 • 03-006 OUN III SA 24_4K
 • 03-021 ONMp III SA 24_4K
 • 03-022 OUNMp III SA 24_4K
 • 03-037 ONp III SA 24_4K
 • 03-038 OUNp III SA 24_4K
 • 03-053 ONM III SA 24_4K
 • 03-054 OUNM III SA 24_4K
 • 03-069 ONM III SA 24_4Ko
 • 03-070 OUNM III SA 24_4Ko
 • 03-081 ONMp III SA 24_4Ko
 • 03-082 OUNMp III SA 24_4Ko

Odłącznik ON III SA 24/4 K ramowy - do montażu poziomego

03-005-ON-III-SA-24 4K

Odłączniko-uziemnik OUN III SA 24/4 K ramowy - do montażu poziomego

03-006-OUN-III-SA-24 4K

Odłącznik ONMp III SA 24/4 K modułowy - do montażu pionowego

03-021-ONMp-III-SA-24 4K

Odłączniko-uziemnik OUNMp III SA 24/4 K modułowy - do montażu pionowego

03-022-OUNMp-III-SA-24 4K

Odłącznik ONp III SA 24_4K ramowy - do montażu pionowego

03-037-ONp-III-SA-24 4K

Odłączniko-uziemnik OUNp III SA 24_4K ramowy - do montażu pionowego

03-038-OUNp-III-SA-24 4K

Odłącznik ONM III SA 24_4K modułowy - do montażu poziomego

03-053-ONM-III-SA-24 4K

Odłączniko-uziemnik OUNM III SA 24_4K modułowy - do montażu poziomego

03-054-OUNM-III-SA-24 4K

Odłącznik ONM III SA 24_4Ko modułowy - do montażu poziomego - z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-069-ONM-III-SA-24 4Ko

Odłączniko-uziemnik OUNM III SA 24_4Ko modułowy - do montażu poziomego - z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-070-OUNM-III-SA-24 4Ko

Odłącznik ONMp III SA 24_4Ko modułowy - do montażu pionowego - z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-081-ONMp-III-SA-24 4Ko

Odłączniko-uziemnik OUNMp III SA 24_4Ko modułowy - do montażu pionowego - z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-082-OUNMp-III-SA-24 4Ko

 • 03-009 ON III SA 24_4S
 • 03-010 OUN III SA 24_4S
 • 03-025 ONMp III SA 24_4S
 • 03-026 OUNMp III SA 24_4S
 • 03-041 ONp III SA 24_4 S
 • 03-042 OUNp III SA 24_4 S
 • 03-057 ONM III SA 24_4S
 • 03-058 OUNM III SA 24_4S
 • 03-073 ONM III SA 24_4So
 • 03-074 OUNM III SA 24_4So
 • 03-085 ONMp III SA 24_4So
 • 03-086 OUNMp III SA 24_4So

Odłącznik ON III SA 24/4 S ramowy - do montażu poziomego

03-009-ON-III-SA-24 4S

Odłączniko-uziemnik OUN III SA 24/4 S ramowy - do montażu poziomego

03-010-OUN-III-SA-24 4S

Odłącznik ONMp III SA 24/4 S modułowy - do montażu pionowego

03-025-ONMp-III-SA-24 4S

Odłączniko-uziemnik OUNMp III SA 24/4 S modułowy - do montażu pionowego

03-026-OUNMp-III-SA-24 4S

Odłącznik ONp III SA 24_4 S ramowy - do montażu pionowego

03-041-ONp-III-SA-24 4-S

Odłączniko-uziemnik OUNp III SA 24_4 S ramowy - do montażu pionowego

03-042-OUNp-III-SA-24 4-S

Odłącznik ONM III SA 24_4S modułowy- do montażu poziomego

03-057-ONM-III-SA-24 4S

Odłączniko-uziemnik OUNM III SA 24_4S modułowy - do montażu poziomego

03-058-OUNM-III-SA-24 4S

Odłącznik ONM III SA 24_4So modułowy - do montażu poziomego - z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-073-ONM-III-SA-24 4So

Odłączniko-uziemnik OUNM III SA 24_4So modułowy - do montażu poziomego - z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-074-OUNM-III-SA-24 4So

Odłącznik ONMp III SA 24_4So modułowy - do montażu pionowego - z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-085-ONMp-III-SA-24 4So

Odłączniko-uziemnik OUNMp III SA 24_4So modułowy - do montażu pionowego - z konstrukcją pod ograniczniki przepięć

03-086-OUNMp-III-SA-24 4So

Dane techniczne odłączników i odłączniko–uziemników :
1. Napięcie znamionowe  24 kV
2. Poziom znamionowy izolacji 125 kV / 50 kV
3. Poziom znamionowy izolacji przerwy międzystykowej 145 kV / 60 kV
4. Częstotliwość znamionowa 50 Hz
5. Prąd znamionowy ciągły 400 A
6. Prąd znamionowy wytrzymywany odłącznika i uziemnika: - szczytowy 40kA
- krótkotrwały w ciągu 1 sekundy 16kA
7. Trwałość mechaniczna   2000 cykli Z/W
 8. Liczba biegunów  3
 9. Wykonanie   napowietrzne
 Warunki pracy odłączników: 
1. Wilgotność powietrza < 100%
2.Temperatura otoczenia -40ºC do + 40ºC
3. Wysokość montażu n.p.m.  < 1000m