Kontakt Biuro handlowe
Łuczynów 98, 26-900 Kozienice tel/fax 614-61-14
biuro@alpar.pl

Katalogi produktów

 

katalog-1  en e ALPAR vol 1
OSPRZĘT LINII NAPOWIETRZNYCH
NISKICH NAPIĘĆ

ACCESSORIES FOR LOW VOLTAGE

OVERHEAD LINES

katalog-2
en e ALPAR vol 2 
ŁĄCZNIKI NAPOWIETRZNE SN
NAPĘDY RĘCZNE I ELEKTRYCZNE
PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE SN
 MV OVERHEAD DISCONNECTORS
MV OVERHEAD SWITCHES
100A SWITCHES
MANUAL AND MOTOR DRIVE
FUSE BASES
katalog-3 katalog-4
SŁUPOWE STACJE TRANSFORM. 
NA POJEDYŃCZEJ ŻERDZI 
STSRS-20/630,STN-20/630
MOCOWANIE ŁĄCZNIKÓW 
NAPOWIETRZNYCH W LINIACH SN
katalog-5  en e ALPAR vol 5
OSPRZĘT INSTALACJI 
ODGROMOWEJ
EQUIPMENT OF LIGHTNING
PROTECTION SYSTEM
Lnnis I  
LnniS Tom I  
LSNiS 50 120 I LSNiS 50 120 II 1
 LSNiS 50-120 Tom I  LSNiS-og 50-120 Tom II / cz. 1
LSNiS 50 120 II 2 LSNS 35 50 I
 LSNiS-og 50-120 Tom II / cz. 2  LSNS 35÷50 Tom I
LSNS 35 50 II LSNS 70 50 I
 LSNS-og 35÷50 Tom II  LSNS 70(50) Tom I
LSNS 70 50 II 1 LSNS 70 50 II 2
 LSNS-og 70(50) Tom II/cz. 1  LSNS-og 70(50) Tom II/cz. 2
LSNS 120 70 240 I LSNS 120 70 240 II 01
 LSNS 120(70)[240] Tom I  LSNS-og 120(70)[240] Tom II/cz. 1
LSNS 120 70 240 II 02 STSRS 20 630 V 02
 LSNS-og 120(70)[240] Tom II/cz. 2 STSRS - 20/630 tom V
LSN LSNi I LSN LSNi II
LSN / LSNi tom I LSN / LSNi tom II
 STE 01  STE 02
ALBUM SŁUPOWYCH STACJI
TRANSFORMATOROWYCH SN/nN
TYPU STE Z TRANSFORM. O MOCY
DO 630kVA TOM I
 ALBUM SŁUPOWYCH STACJI
TRANSFORMATOROWYCH SN/nN
TYPU STE Z TRANSFORM. O MOCY
DO 630kVA TOM II