Kontakt Biuro handlowe
Łuczynów 98, 26-900 Kozienice tel/fax 614-61-14
biuro@alpar.pl

Słupowe Stacje Transformatorowe typu STE, STN, STNu

Informujemy, iż firma ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Sp. Jawna, w myśl wymogów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  otrzymała licencję na  produkcję konstrukcji stalowych dla linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia oraz słupowych stacji transformatorowych według rozwiązań zawartych w Albumie Słupowych Stacji Transformatorowych SN/nN typu STN, STNu, STE z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych,  wydanym w 2016 r. przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Zapraszamy do współpracy!

 PTPiREE STE

Aktualności